Prinde buchetul de mireasa!

Art. 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 Organizatorul promotiei ” Prinde buchetul de mireasa gratuit la nunta ta” este societatea comerciala NUOVA IDEA SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Ploiesti, Str. Triumfului nr.2, Prahova, numar de ordine in Registrul Comertului J29/434/2008, cod unic de inregistrare fiscala RO23287609.

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament . Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la promotie. Organizatorul isi rezerva dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor modificarile efectuate, prin intermediul site-ului www.nuovaidea.ro cu respectarea unui termen de cel putin 48 ore inainte de intrarea in vigoare

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

Promotia  ” Prinde buchetul de mireasa gratuit la nunta ta” se va desfasura in perioada

15 Februarie 2023 – 30 Aprilie 2023 iar in aria de acoperire intra judetele Prahova, Ilfov, Bucuresti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Promotiei pe parcursul derularii acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe www.nuovaidea.ro

Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceasta promotie pot participa persoanele varsta de peste 18 ani cu domiciliul sau resedinta in Romania.

Participarea la prezenta promotie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei fizice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Nu pot participa la promotie angajatii Nuova Idea, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta promotie si rudele apropiate ale acestora.

 Art. 4. MODUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI

 Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Promotie trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 • Persoanele trebuie sa semneze in perioada 15 februarie – 30 aprilie 2023 un contract pentru servicii decorare eveniment casatorie pentru anul 2023
 • Buchetul de mireasa este gratuit in limita de 10 % din  valoarea contractului si se va realiza in concordanta cu celelalte aranjamente florale, cu tematica nuntii . Mecanismul promotiei se aplica  pentru contracte mai mari sau egale cu valoarea de 3500 lei.
 Art. 5. TAXE

Organizatorul suporta integral taxele aferente premiului castigat, datorat de catre persoanele fizice castigatoare. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

Art. 6. REGULI GENERALE
 • Prin participarea la promotia “ Prinde buchetul de mireasa ”, supusa validarii in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament al promotiei.
 • Prin participarea si validarea inscrierii la aceasta promotie, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizatorul promotiei in scopul acordarii premiilor si remiterii acestora, precum si indeplinirii obligatiilor legale / fiscale ale Organizatorului in acord cu promotia.
 • Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal al participantilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor expres prevazute de prezentul regulament.

La cererea expresa a participantului, expediata la adresa de mail office@nuovaidea.ro Nuova Idea  se obliga, dupa caz :

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
  Nuova Idea SRL este obligata sa asigure masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
 • Castigatorilor le poate fi solicitata participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma acestei campanii, fara alte obligatii sau plati.
 • Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Art. 7. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Organizeaza-ti nunta de vis alaturi de noi!

Alege serviciile noastre pentru organizarea nuntii si iti oferim  gratuit buchetul de mireasa!